Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Zwrot towaru

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres „Magazynuj,pl” Obornicka 330, 60-995 Poznań lub mailem na adres: kontakt@magazynuj.pl.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania w/w terminów wystarczające jest wysłanie przed ich upływem oświadczenia na adres „Magazynuj,pl” Obornicka 330, 60-995 Poznań. Oświadczenie kupującego może być złożone na formularzu odstąpienia od umowy (wzór – załącznik 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: „Magazynuj,pl” Obornicka 330, 60-995 Poznań.
 5. Zwracany przez Klienta - Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 6. Zwrot może zostać przyjęty wyłącznie w przypadku, gdy produkt nie był przez Klienta w jakikolwiek sposób naruszony. Produkt nie może nosić śladów używania: nie mógł być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania. W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad kupujący, na podstawie art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) traci prawo odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku przyjęcia zwrotu towaru, zwrot płatności, w tym koszt dostarczenia towaru zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 8. W przypadku zwrotu przez klienta części produktów objętych zamówieniem zwrócona zostanie mu kwota odpowiadające jedynie cenie produktów zwróconych.
 9. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

W przypadku zwrotu towaru należy wypełnić stosowne oświadczenie.
Przed odesłaniem towaru prosimy kontakt się z firmą MAGAZYNUJ.PL w celu omówienia warunków zwrotu.
Zwracany towar prosimy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową wraz z otrzymaną fakturą i pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres:

 

Magazynuj.pl
kontakt@magazynuj.pl
tel.: +48 61 307 66 00
tel. kom.: +48 535 401 000

 

Brak wypełnionego w/w oświadczenia o zwrocie paczki, spowoduje opóźnienie lub uniemożliwi realizację zwrotu.