Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Zwrot towaru

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres „Magazynuj,pl”Jasielska 8A 60-476 Poznań lub mailem na adres: kontakt@magazynuj.pl.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania w/w terminów wystarczające jest wysłanie przed ich upływem oświadczenia na adres „Magazynuj,pl”Jasielska 8A 60-476 Poznań. Oświadczenie kupującego może być złożone na formularzu odstąpienia od umowy (wzór – załącznik 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: „Magazynuj,pl”Jasielska 8A 60-476 Poznań .
 5. Zwracany przez Klienta - Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 6. Zwrot może zostać przyjęty wyłącznie w przypadku, gdy produkt nie był przez Klienta w jakikolwiek sposób naruszony. Produkt nie może nosić śladów używania: nie mógł być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania. W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad kupujący, na podstawie art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) traci prawo odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku przyjęcia zwrotu towaru, zwrot płatności, w tym koszt dostarczenia towaru zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 8. W przypadku zwrotu przez klienta części produktów objętych zamówieniem zwrócona zostanie mu kwota odpowiadające jedynie cenie produktów zwróconych.
 9. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

W przypadku zwrotu towaru należy wypełnić stosowne oświadczenie.
Przed odesłaniem towaru prosimy kontakt się z firmą MAGAZYNUJ.PL w celu omówienia warunków zwrotu.
Zwracany towar prosimy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową wraz z otrzymaną fakturą i pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres:

 

Magazynuj.pl
kontakt@magazynuj.pl
tel.: +48 61 307 66 00
tel. kom.: +48 535 401 000

 

Brak wypełnionego w/w oświadczenia o zwrocie paczki, spowoduje opóźnienie lub uniemożliwi realizację zwrotu.


Magazynuj.pl Magazynuj.pl Magazynuj.pl Magazynuj.pl Magazynuj.pl Magazynuj.pl SSL Certificate Magazynuj.pl

JESTEŚ PEWIEN, ŻE CHCESZ ZAKOŃCZYĆ ZAKUPY?

Jeśli cena jest dla Ciebie za wysoka ZADZWOŃ! 535 401 000 I NEGOCJUJ!