Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Wanny wychwytowe do magazynowania substancji niebezpiecznych

Gdy procesy produkcyjne wymuszają konieczność przechowywania i transportowania substancji niestandardowych, trzeba zadbać o spełnienie określonych przez ustawodawcę wymogów. Zapewniając odpowiednie wyposażenie magazynu, należy zwrócić uwagę na wanny wychwytowe. Inwestując w odpowiedni produkt minimalizujemy dodatkowe koszty związane z nałożeniem kar wynikające z ryzyka skażenia środowiska. Ponadto konstrukcja wanny wychwytowej nie doprowadza do zanieczyszczenia wychwytywanej substancji, dzięki czemu można ją użyć ponownie.

Wyposażając magazyn w zbiorniki służące do składowania substancji niebezpiecznych, należy wiedzieć, że muszą być one odpowiednio dobrane do rodzaju przechowywanego towaru oraz wyraźnie oznakowane.

 

wanna wychwytowa z tworzywa sztucznego

Wanny wychwytowe/ociekowe – polietylenowe i stalowe - należą do jednych z najtrwalszych zbiorników do składowania i zabezpieczania beczek z cieczami wysokiego ryzyka.

Polietylenowe cechują się bardzo wysoką trwałością i odpornością na działanie chemikaliów, przez co swoje zastosowanie znajdują przede wszystkim w składowaniu agresywnych substancji, olejów, kwasów i substancji żrących.

Wanny wychwytowe stalowe, oprócz zastosowania typowego dla ich polietylowych odpowiedników, służą do składowania materiałów wysoce i silnie zapalnych.