Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Systemy składowania - substancje niebezpieczne

Przechowywanie substancji niebezpiecznych wymaga odpowiedniego nadzoru i szczególnej uwagi. To pracodawca odpowiada za ewentualne zdarzenia związane ze skażeniem środowiska i za wypadki z udziałem ludzi. Składowanie materiałów ciekłych nie musi jednak wiązać się ze stresem i bezsennymi nocami. Wystarczy zaznajomić się z przepisami prawa dotyczącymi magazynowania cieczy żrących oraz zaopatrzyć magazyn w sprzęt ochronny.

Podstawowym, a zarazem najważniejszym aspektem przy przechowywaniu substancji niebezpiecznych jest dobór odpowiednich pojemników. Wykonane z odpornego na chemikalia materiału, nie ulegają pęknięciom, gwarantują bezpieczeństwo przed ewentualnym wyciekiem substancji. Również muszą dobrze chronić przechowywaną substancję przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Należy także pamiętać o dokładnym opisaniu pojemnika z informacją na temat zawartości.

 

ogień

Na stacjach poboru cieczy oraz w miejscach ich magazynowania powinny znaleźć się wanny wychwytowe. W zależności od rodzaju cieczy do wyboru są wanny wykonane ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego. Zastosowany polietylen jest odporny na kwasy i ługi, co gwarantuje bezpieczne wychwytywanie agresywnych chemikaliów. Do wyboru mamy wanny, na których umieszcza się bezpośrednio beczkę z chemikaliami oraz produkty z kratownicą. Składując beczkę na wannie z kratownicą, wyciek spływa do pojemnika i zostaje w niej zabezpieczony przed rozlaniem. Kratownica jest łatwa w czyszczeniu, co pozwala na bezproblemowe utrzymanie porządku.

Zastosowanie wanien ociekowych to pewność odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i środowiska przed szkodliwym działaniem żrących substancji. Zapobiega to dodatkowym kosztom wynikającym z kar za niewłaściwe składowanie materiałów niebezpiecznych oraz ze zniszczenia wyposażenia zakładu.