Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Sprawny transport w obrębie hali produkcyjnej

W dużym magazynie, w którym często ilość składowanego towaru jest znaczna łatwo może zapanować chaos. Nierzadko nieład jest przyczyną wypadków, kolizji i w ostateczności generuje nieprzewidziane wydatki. Są to koszta, którym łatwo jest zapobiec, stosując odpowiednie rozwiązania, często niskimi nakładami finansowymi. Inwestując w odpowiednie środki transportu wewnętrznego oraz wszelkie dodatkowe sprzęty pomocne przy przenoszeniu składowanych materiałów, usprawniamy pracę w magazynie i chronimy pracownika przed przeciążeniem.

W zależności od rodzaju magazynu i składowanego w nim towaru należy wybrać wózek transportowy, który będzie najodpowiedniejszy i spełni nasze oczekiwania. Znajomość rodzajów wózków ułatwi podjęcie decyzji przy wyborze produktu.

1. Wózki platformowe transportowe

Idealnie nadają się do przewozu kartonów, pojemników plastikowych i warsztatowych, worków big bag, koszy siatkowych, itp. Dostępne są w wersji z dwoma kołami skrętnymi, zabudową lub bez, podstawą żeliwną lub z laminatu.

2. Wózki platformowe jednoburtowe <

Podobnie jak klasyczne wózki platformowe przeznaczone są do transportowania towarów niespaletyzowanych, przy czym te wyposażone są w jedną burtę.

3. Wózki platformowe dwuburtowe

Wyposażone są w dwie burty - rączki do pchania.

Gdy już zaopatrzyliśmy magazyn w odpowiednie środki do transportu, należy pamiętać również o przepisach BHP, które to określają w jasny sposób zasady bezpiecznego przewozu materiałów. Znajomość zasad zminimalizuje potencjalne ryzyko wypadków przy pracy i ich następstw.