Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Składujesz materiały niebezpieczne? Musisz to wiedzieć!

W procesach technologicznych coraz częściej wykorzystuje się szereg substancji niebezpiecznych, których specyfikacja wymaga wzmożonego nadzoru podczas użytkowania i przechowywania cieczy. Są one szkodliwe nie tylko dla człowieka, ale także dla całego środowiska.

 

Kwestie związane z magazynowaniem ciekłych materiałów niebezpiecznych są podyktowane przepisami prawa. Nieprzestrzeganie wymogów grozi skażeniem ekosystemu oraz nałożeniem kary finansowej na zakład.

Biorąc pod uwagę dobro pracowników i środowiska należy pamiętać o podstawowych zasadach przechowywania cieczy żrących. Pomoże to w utrzymaniu porządku i zachowaniu bezpiecznych warunków pracy.

 

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

 

Na rynku dostępne są rozwiązania pomocne przy magazynowaniu materiałów niebezpiecznych. Należy pamiętać, aby przechowywać substancje żrące w pojemnikach przeznaczonych tylko do te celu. Beczki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne i nie ulega zniszczeniu pod wpływem zawartości.

 

Przechowując ciecze w beczkach, powinno się zabezpieczyć miejsce ich składowania przed ewentualnym wyciekiem płynu i zanieczyszczeniem stanowiska pracy. W tym celu sprawdzają się wanny wychwytowe. Wykonane z tworzywa sztucznego lub stali gromadzą wydostającą się substancję i chronią miejsce przed skażeniem.

 

Wanny ociekowe z samoustawiającą się kratownicą to produkt często wybierany przez przedsiębiorców. Nie tylko skutecznie chroni przed skutkami wycieku, ale też jest łatwy w utrzymaniu czystości. Wanny wychwytowe zostały zaprojektowane z myślą o ich bezpiecznym i prostym transportowaniu wózkami widłowymi, natomiast inwestując w dodatkowe akcesoria, jakimi są rampy podjazdowe ułatwiamy ustawianie i zdejmowanie beczek z chemikaliami

.

Rampy podjazdowe znajdujące się w ofercie sklepu magazynuj.pl są wykonane z polietylenu pozyskanego w procesie recyklingu. Materiał ten nie ulega uszkodzeniom, jest odporny na działanie chemikaliów, a antypoślizgowe żebrowanie zapewnia bezpieczeństwo podczas transportu. Magazynowanie oraz użytkowanie substancji niebezpiecznych wymaga od pracowników większej uwagi i ostrożności. Odpowiednie zabezpieczenia i stosowanie się do obowiązujących zasad wyeliminuje ewentualne ryzyko skażenia środowiska i zapewni bezpieczną oraz komfortową pracę.