Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Palety słupkowe i ich przyszłość

Od dawien dawna człowiek tworzy magazyny a ich rozwój jest równie naturalny jak rozwój cywilizacji. Proces ten trwa cały czas i trwać będzie nadal, gdyż liczba magazynów musi wzrastać aby zaspokoić potrzeby ludzkości. Jednakże już teraz nie jednokrotnie przy magazynach brakuje miejsca na dalszą rozbudowę, maleje dostępność odpowiednich powierzchni oraz wzrastają ceny terenów pod budowę magazynów. Natomiast rozmiary jednostek paletowych są coraz częściej ujednolicane i w tym można zauważyć główną zaletę palet słupkowych, które mogą niedługo przeważać w magazynach.

Wyższość palet słupkowych nad pozostałymi opierać się będzie na tym iż z braku miejsca do dalszej rozbudowy magazynów właściciele będą zmuszeni do rozbudowy magazynów w górę. Standardem będą budynki o wysokości od 30 do 45 metrów w których konstrukcje dla ścian i dachu stanowić będą regały wsporcze, zwane również samonośnymi. Palety słupkowe zaś są takim rodzajem palet które pozwolą na składowanie z wykorzystaniem piętrzenia 
stosów  towarów  o kształtach i wytrzymałości nie zapewniających piętrzeniu przy aktualnie tak często wybieranych różnego rodzaju regałach.
Palety te posiadają słupki umożliwiające piętrzenie paletowych jednostek ładunkowych bez obciążania ładunku znajdującego się na palecie. Słupki mogą być stałe, demontowane lub składane co jest dodatkowym plusem tego rozwiązania. Pozwalają one na maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynu.
 

 
Literatura: 
 

Oficjalny partner