Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Dobry sorbent, czyli?

Zakład pracy, w którym wykorzystuje się chemikalia, zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania i odpowiedzialnego użytkowania tych substancji niebezpiecznych. Pracodawca zobligowany jest do ochrony miejsca oraz niedopuszczenia do skażenia środowiska. Oprócz specjalnych pojemników do składowania substancji żrących oraz wanien ociekowych warto mieć produkty, które szybko zneutralizują powstałe zanieczyszczenia.

Zaopatrując zakład w dobry sorbent, redukuje się przedostawanie niebezpiecznych substancji do gleby oraz do wód gruntowych. Sorbenty to produkty wykazujące właściwości chłonące, dzięki czemu neutralizują niebezpieczne substancje, nie generując przy tym dużej ilości odpadów.

sorbenty

Czym charakteryzuje się dobry sorbent?

Idealny sorbent charakteryzuje się wybiórczym działaniem. Dla przykładu - sorbent wchłaniający substancje oleiste, nie powinien wiązać wody. Odpowiednie dobranie sorbentu daje gwarancję sprawnej i skutecznej neutralizacji szkodliwych substancji, dlatego dobrze jest poznać ich rodzaje i umiejętnie zastosować produkt do zaistniałej sytuacji.

sorbenty

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów sorbentów:

- granulowane - wykorzystywane do neutralizacji substancji szkodliwych z nierównych powierzchni,

- tekstylne - stosowane na dużych powierzchniach.

Przeznaczone są do wychwytywania zanieczyszczeń oleistych, jednocześnie uniemożliwiając dalsze rozprzestrzenianie się substancji. W tej kategorii do wyboru mamy sorbent w postaci rolek, mat, węży i poduszek. Potrafią one wchłonąć 16 razy więcej cieczy niż ich własna masa. Przeciwdziała to powstaniu dużej ilości odpadów. W związku z przejęciem przez sorbent właściwości wchłoniętej substancji, odpady tego typu należy odpowiednio zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zużyty sorbent może stanowić zagrożenie, dlatego należy mieć na uwadze odpowiednie przechowywanie wykorzystanego sorbentu, do momentu jego utylizacji. W tym celu materiał trzeba umieścić w odpowiednich pojemnikach. Nie wolno używać zbiorników na odpady komunalne oraz składować sorbentów w miejscu niezabezpieczonym.