Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Dlaczego tak ważne jest korzystanie z pojemników na odpady medyczne

 W dobie zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się wirusów noszących za sobą ryzyko zachorowania na groźne choroby ważna jest odpowiednia profilaktyka. Zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego jest priorytetem we wszystkich placówkach ochrony zdrowia i regulowane jest odpowiednimi rozporządzeniami. Niestosowanie się do przepisów grozi nałożeniem na osoby odpowiedzialne kary grzwny, a w niektórych przypadkach zamknięciem zakładu. Najgorsze jednak jest ryzyko narażenia osób na utratę zdrowia, a nawet życia.

Jednym z istotnych działań prewencyjnych jest prawidłowa gospodarka odpadami medycznymi. Przedmioty stosowane na co dzień w placówkach ochrony zdrowia, czy też przychodniach weterynaryjnych muszą być odpowiednio zabezpieczone i składowane zgodnie z wytycznymi. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się patogenów i chroni zarówno personel, jak i pacjentów przed możliwością przypadkowego zetknięcia się z zainfekowanym materiałem. Koniecznością jest zatem umieszczanie wszelkich odpadów medycznych w specjalnie przystosowanych do tego celu workach i pojemnikach. Zakup pojemników ze sprawdzonego źródła daje gwarancję, iż zakupiony towar będzie posiadał wszelkie niezbędne certyfikaty określone przez Unię Europejską oraz będzie zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Dz.U. 2017 poz. 1975.

Przyjrzyjmy się zatem jakie cechy muszą posiadać pojemniki na odpady medyczne.

Pudełka przeznaczone są do jednorazowego użytku. Utylizuje się je wraz z zawartością poprzez spalanie. Proces ten jest całkowicie bezpieczny, gdyż do atmosfery nie przedostają się żadne substancje chemiczne. Ma to związek z zastosowaniem do wyprodukowania pojemników polietylenu. Surowiec ten jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, działanie wilgoci i substancji chemicznych. Dzięki temu pojemnik nadaje się do składowania w nim odpadów o ostrych zakończeniach (igły, skalpele, zużyte ampułki). Każdy pojemnik posiada pokrywę z otworem wrzutowym. Po jej założeniu pokrywa ściśle przylega do ścianek pudełka. Szczelność oraz dodatkowe zabezpieczenia otworu minimalizują ewentualne wysypanie się zawartości. Zamknięcie pojemnika powoduje niemożność ponownego otwierania. Zamontowane uchwyty ułatwiają bezpieczne przenoszenie pudełka.

Segregacja odpadów medycznych jest czynnością niezbędną w każdym podmiocie medycznym. Zaopatrzenie zakładu w wysokiej jakości pojemniki ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów oraz zabezpiecza personel przed nieumyślnym zakłuciem się ostrym narzędziem.