Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Chodniki dielektryczne - do czego służą i gdzie się przydają?

Trudno znaleźć przepisy prawne regulujące to, jaki sprzęt zasadniczy i dodatkowy powinien być wykorzystywany przy wykonywaniu czynności łączeniowych, kontrolnych czy konserwacyjnych przy urządzeniach elektrycznych. Należy więc odwołać się przede wszystkim do zdrowego rozsądku, zgodnie z którym WSZYSTKIE czynności wykonywane W POBLIŻU lub bezpośrednio POD NAPIĘCIEM wymagają zastosowania SPRZĘTU OCHRONNEGO ELEKTROIZOLACYJNEGO! To między innymi dywaniki i chodniki dielektryczne.

Chodniki dielektryczne

W ramach kategorii Chodniki dielektryczne znajdziesz m.in.:

1. Antystatyczne maty antyzmęczeniowe: wykorzystywane najczęściej wokół maszyn, w których gromadzą się ładunki statyczne.

2. Maty przewodzące: produkowane z gumy neoprenowej.

3. Wykładziny elektroizolacyjne: do stosowania w obszarze otwartych rozdzielnic elektrycznych oraz w pobliżu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem.

Zwróćmy uwagę, że przy częstym wykonywaniu prac przy rozdzielniach i innych urządzeniach generujących napięcie, choćby ze względu na wygodę, warto na stałe wyposażyć je w chodniki dielektryczne.