Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

BHP w magazynie, przestrzegasz?

Jak wiadomo pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, zagwarantowania bezpieczeństwa oraz udostępnienia pracownikowi sprzętu ochronnego. Na pracowniku natomiast ciąży obowiązek przestrzegania przepisów wynikających z zasad BHP, brania udziału w szkoleniach i instruktażach.

Praca w branży magazynowej należy do prac wymagających. Pracownika magazynu powinna cechować dobra organizacja, szybkość podejmowania decyzji oraz odpowiedzialność. Sumienne wykonywanie swoich obowiązków redukuje przykre, czasami też niebezpieczne sytuacje. Zapewniając dodatkowo pracownikowi sprzętu ochronnego, może do minimum ograniczyć wypadki, które często mogą zakończyć się absencją pracownika i wygenerowaniem dodatkowych kosztów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp dotyczącego transportu wewnątrz magazynu, sprzęt do tego przeznaczony powinien być dostosowany do masy i wielkości przewożonego ładunku oraz powinien zabezpieczać transportowany towar przed wypadnięciem lub przemieszczeniem.

Również transport materiałów sypkich powinien odbywać się w specjalnych pojemnikach ze szczelnym zamknięciem. Ważną kwestią bezpieczeństwa jest też przestrzeganie dopuszczalnych prędkości.

Dodatkowo wyposażenie magazynu w osłony montowane na krawędzie regałów minimalizuje negatywne skutki przypadkowego uderzenia pojazdem w regał lub wystającą część maszyny.

Przenoszenie towarów za pomocą dostępnego sprzętu jest czasami niemożliwe. Wówczas należy wykonać czynność ręcznie - z uwzględnieniem przepisów BHP. Oszacowanie ryzyka, dobra organizacja i umiejętność pracy zespołowej jest w tym przypadku priorytetem, aby uchronić się przed utratą zdrowia.

Kolejnym ważnym aspektem jest odpowiednie przechowywanie materiałów. Stabilne regały magazynowe to podstawowe wyposażenie każdego magazynu. Powinny być odpowiednio ustawione, umożliwiając przejazd pojazdami poruszającymi się w zakładzie. Materiały szklane należy umieszczać na dolnych półkach, podobnie jak towar o jak największej masie.

W magazynie nie powinno zabraknąć też środków ochrony osobistej. Każdy pracodawca musi zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze, rękawice, środki myjące oraz dodatkowe artykuły jak przedmioty ochraniające głowę i twarz oraz kamizelki odblaskowe.

Równie ważną kwestią jest łatwy dostęp do apteczki pierwszej pomocy. Zgodnie z przepisami powinna znajdować się w wyznaczonym miejscu o łatwym dostępie. Jej wyposażenie musi być odpowiednio dobrane do specyfiki miejsca i ilości pracowników.

Wszystkie akcesoria potrzebne do urządzenia profesjonalnego magazynu dostępne są na stronie internetowej magazynuj.pl.