Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Bezpieczne użytkowanie pojemników IBC

Transport produktów jest doskonale rozwinięty, a przewiezienie określonych materiałów nawet poza granice kraju jest całkowicie bezpieczne i nie stanowi dla przewoźników większych problemów. Sytuacja nieco komplikuje się podczas transportu substancji płynnych. Masowy transport cieczy nosi zawsze za sobą ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. Zastosowanie tradycyjnych beczek plastikowych było i nadal jest spotykane przy transporcie materiałów płynnych. Okazuje się jednak, że istnieją pojemniki, które są do tego celu lepiej przystosowane niż beczki z tworzywa. Stosowanie ich daje gwarancję bezpiecznego transportu substancji płynnych, wieloletnią eksploatację pojemników oraz zminimalizowanie dodatkowych kosztów. Warto zatem dokładniej poznać cechy zbiorników, które są niezastąpione do transportu oraz składowania cieczy neutralnych, niebezpiecznych (kwasy, alkohole) oraz palnych.

Pojemniki IBC to typowe zbiorniki z tworzywa, wzmocnione metalowym stelażem. Wykonuje się je również z aluminium, stali lub z płyty wiórowej. Nazwa IBC to skrót pochodzący z języka angielskiego (Intermediate Bulk Container), oznaczający duży pojemnik do przewozu luzem. Pojemniki mieszczą nawet 1000 litrów płynów i posiadają atest UN do kontaktu z substancjami chemicznymi. Wysokiej jakości materiał użyty do produkcji pojemników jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i co najważniejsze nie wchodzi w reakcje chemiczne z przechowywanymi cieczami. Otaczający zbiornik stalowy kosz stanowi dodatkową ochronę oraz ułatwia rozładunek. Kosz doskonale stabilizuje zbiornik w czasie transportu oraz pomaga przy ustawieniu pojemnika na powierzchni transportowej. Osadzony jest na palecie wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego.

Kontener napełnia się od góry, a ilość przechowywanej cieczy można na bieżąco kontrolować, gdyż pojemnik jest półprzezroczysty. W związku z tym, iż pojemniki są produktami wielokrotnego użytku, przed napełnieniem należy dokładnie sprawdzić kontener i upewnić się, czy nie jest w jakiś sposób uszkodzony. W celach bezpieczeństwa konieczne jest również sprawdzenie zabezpieczeń oraz zaworu opróżniającego. Napełniony i szczelnie zamknięty pojemnik można dodatkowo zaplombować lub zamknąć tak, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do jego zawartości. Przygotowany, zabezpieczony i opisany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przewozu substancji niebezpiecznych zbiornik, można przetransportować do miejsca docelowego między innymi za pomocą wózka widłowego. Podczas przewożenia pojemnika transportem drogowym, koleją lub drogą morską konieczne jest zabezpieczenie kontenera przed ewentualnymi szkodami i upadkiem. Pojemniki transportuje się wyłącznie w pozycji pionowej.

Szczególną ostrożność trzeba zachować podczas sztaplowania pojemników i zapamiętać kilka prostych zasad:

  • możliwe jest sztaplowanie pojemników IBC tylko tego samego typu
  • podłoże do układania w stosy powinno być równe,
  • nie należy przekraczać określonego ciężaru stosu,
  • podczas sztaplowania stale kontrolować zagnieżdżanie się kontenerów.

Opróżnianie pojemników IBC również wiąże się z koniecznością przestrzegania aspektów bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do tej czynności trzeba upewnić się, że zbiornik znajduje się na równej powierzchni i nie istnieje ryzyko ewentualnego przewrócenia się kontenera. W przypadku opróżniania pojemnika za pomocą pompy lub opróżniającego systemu przewodowego istotne jest sprawdzenie, czy praca sprzętu oraz sposób jego zainstalowania w żaden sposób nie uszkodzi pojemnika. Ostatnią ważną kwestią mającą wpływ na bezpieczne użytkowanie pojemników IBC są cykliczne kontrole pojemników. Należy pamiętać, że maksymalny czas użytkowania kontenerów IBC to 5 lat. Po 30 miesiącach użytkowania każdy musi być sprawdzony, a czynność udokumentowana. Zastosowanie nieodpłatnego przyjmowania zwrotnego Packone WERID umożliwia zwracanie IBC oraz profesjonalne przygotowanie ich do ponownego zastosowania.