Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Apteczka jako obowiązkowe wyposażenie miejsca pracy.

Apteczka dla firm jako obowiązkowe wyposażenie miejsca pracy.

Co na to przepisy prawa?

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom możliwie jak najlepiej funkcjonującego systemu dla udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Należy pamiętać także o zapewnieniu stosownych środków umożliwiających udzielenia jej tj. wyznaczenie punktu udzielania pierwszej pomocy, wyposażenie miejsc pracy w wystarczającą ilość apteczek medycznych jak również instrukcje udzielania pierwszej pomocy. Ważnym elementem jest zapewnienie dostępu pracownikom do listy osób, które są odpowiednio przeszkolone do udzielania jej. W wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej nie jest wskazana konkretna ilość apteczek jak również ich rozmieszczenie w miejscu pracy. Warto w tym aspekcie poradzić się sprawującej obecnie opieki medycznej w zakładzie. 

Czy przepisy określają wyposażenie apteczek medycznych w miejscach pracy?

Obecnie nie ma określonych w Polsce przepisów prawa precyzujących obowiązkowe wyposażenie apteczek medycznych. Istotne jest jednak, aby wyposażenie każdej skrzynki pierwszej pomocy było dopasowane do ilości osób pracujących, natężenia możliwego zagrożenia oraz zakresu prowadzonej działalności. Bezapelacyjnie wymienione czynniki powinny być brane pod uwagę przy wyborze apteczek dla firm.

Zważając, że Prawo Polskie nie określa norm regulujących kwestii ilości czy wyposażenia apteczek w zakładach pracy sugerujemy wzorowanie się niemiecką normą DIN. Norma ta wpisała się w polski rynek i określa wyposażenie proponowane także dla przedsiębiorstw.

Apteczki opisane normą:

  • DIN 13157 przeznaczone są do miejsc, gdzie przebywa duża ilość osób. Apteczki pierwszej pomocy oznakowane potocznie zwaną normą przemysłową nadają się do użytku na terenie zakładów pracy, biur, szkół itp.
  • DIN 13167 stworzone są z myślą o osobach, które chcą mieć mały zestaw ratunkowy pod ręką np. rowerzyści. Liczba jak również rodzaj dobranych opatrunków zapewnia możliwość udzielenia podstawowej pierwszej pomocy nie zabierając dużej ilości miejsca.
  • DIN 13164 stosowane są do udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w terenie np. podczas wypadku drogowego.

 

W naszym sklepie internetowym Magazynuj.pl znaleźć można apteczki dla firm spełniające niemieckie normy DIN.